Робочі програми навчальних дисциплін

2021-2022

Іноземна мова (1-2 курси, всі спеціальності)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курси, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Практичний курс іноземної мови (3 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Практикум усного і писемного мовлення (3 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Теоретичний курс іноземної мови (4 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Методика навчання іноземної мови (3-4 курси, спеціальність 013 Початкова освіта)
Іноземна мова (3-4 курси, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Фізична культура)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Музичне мистецтво)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3-4 курси, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Образотворче мистецтво)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3-4 курси, спеціальність 022 Дизайн)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 024 Хореографія)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 курс, спеціальність 061 Журналістика, освітня програма Видавнича справа та редагування)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 061 Журналістика, освітня програма Видавнича справа та редагування)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курси, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма Фінанси і кредит)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курси, спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма Організація виробництва)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 081 Право)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курси, спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма Соціальна педагогіка)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма Соціальна педагогіка)


2020-2021 н.р.

Іноземна мова (1курс, всі спеціальності)

Іноземна мова (2 курс, всі спеціальності)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2-3 курси, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Практичний курс іноземної мови (3 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Практикум усного і писемного мовлення (2-3 курси, спеціальність 013 Початкова освіта)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Теоретичний курс іноземної мови (4 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням (англійська) (2-3 курси, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Фізична культура)
Іноземна мова (англійська) (4 курс, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Фізична культура)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2-3 курси, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Музичне мистецтво)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Музичне мистецтво)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Образотворче мистецтво)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2-3 курси, спеціальність 022 Дизайн)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 022 Дизайн)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2-3 курси, спеціальність 024 Хореографія)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 024 Хореографія)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2-3 курси, спеціальність 061 Журналістика, освітня програма Видавнича справа та редагування)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 061 Журналістика, освітня програма Видавнича справа та редагування)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 курс, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма Фінанси і кредит)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1курс, спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма Організація виробництва)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 курс, спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма Організація виробництва)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2-3 курси, спеціальність 081 Право)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курси, спеціальність 081 Право)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2-3 курси, спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма Соціальна педагогіка)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма Соціальна педагогіка) 


Практичний курс іноземної мови (2 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Методика навчання іноземної мови (3 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Образотворче мистецтво)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1 курс, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма Фінанси і кредит)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1 курс, спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма Соціальна педагогіка)

2019-2020 н.р.

Іноземна мова (1-2 курси, всі спеціальності)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курси, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Практичний курс іноземної мови (3 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта)
Практикум усного і писемного мовлення (1-2 курси, спеціальність 013 Початкова освіта)
Практикум усного і писемного мовлення (3 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Методика навчання іноземної мови (3 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Теоретичний курс іноземної мови (4 курс, спеціальність 013 Початкова освіта)
Іноземна мова (3-4 курси, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Фізична культура)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3-4 курси, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Музичне мистецтво)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3-4 курси, спеціальність 014 Середня освіта, освітня програма Образотворче мистецтво)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3-4 курси, спеціальність 022 Дизайн)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 курс, спеціальність 024 Хореографія)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (4 курс, спеціальність 024 Хореографія)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, освітня програма Бібліотечна справа)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (2 курс, спеціальність 061 Журналістика, освітня програма Видавнича справа та редагування)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3-4 курси, спеціальність 061 Журналістика, освітня програма Видавнича справа та редагування)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курси, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма Фінанси і кредит)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма Фінанси і кредит)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курси, спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма Організація виробництва)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3 курс, спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма Організація виробництва)
Латинська мова (1 курс, спеціальність 081 Право)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3-4 курси, спеціальність 081 Право)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (1-2 курси, спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма Соціальна педагогіка)
Іноземна мова за професійним спрямуванням (3-4 курси, спеціальність 231 Соціальна робота, освітня програма Соціальна педагогіка)