Склад Наглядової ради

Голова ради:

Турунцев Олександр Петрович, проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи.

Секретар ради:
Даценко Юлія Олександрівна, помічник ректора з правових та кадрових питань.

Члени ради:

  1. Котенко Ольга Володимирівна, директор Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент;
  2. Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров'я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
  3. Кондратенко Ганна Григорівна, заступник директора з науково-педагогічної та творчої роботи Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук.

Затверджено рішенням Вченої ради Університету від 29.04.2021 року, протокол № 4, введено в дію Наказом ректора від 29.04.2021 року №293.  

Протокол №1 засідання Наглядової ради Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка