Перелік спеціальностей підготовки фахівців у Фаховому коледжі "Універсум" Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма/предметна спеціалізація

Терміни навчання

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

2 р. 10 міс.

013 Початкова освіта

Початкова освіта

2 р. 10 міс.

014 Середня освіта

Фізична культура

3 р. 10 міс.

014 Середня освіта

Музичне мистецтво

3 р. 10 міс.

014 Середня освіта

Образотворче мистецтво

3 р. 10 міс.

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

3 р. 10 міс.

024 Хореографія

Хореографія

3 р. 10 міс.

06 Журналістика

061Журналістика

Видавнича справа та редагування

3 р. 10 міс.

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок

Фінанси і кредит

2 р. 10 міс.

073 Менеджмент

Організація виробництва

3 р. 5 міс.

08 Право

081 Право

Право

3 р. 10 міс.

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна педагогіка

2 р. 10 міс.