Перелік вступних іспитів

Фаховий коледж "Універсум"

Київського університету імені Бориса Грінченка

здійснює підготовку фахівців

за освітньо-професійним ступенем

«Фаховий молодший бакалавр»

на основі базової загальної середньої освіти за кошти місцевого бюджету, а також фізичних або юридичних осіб

Вступні екзамени з 13 по 21 липня 2022 року

Спеціальності фахового молодшого бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік вступних екзаменів,

творчих конкурсів

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Індивідуальна усна співбесіда з української мови (дистанційно)

Мотиваційний лист (підвантажується в електронний кабінет вступника при подачі документів)

Початкова освіта

Початкова освіта

Соціальна робота

Соціальна педагогіка

Фінанси, банківська права та страхування

Фінанси і кредит

Менеджмент

Організація виробництва

Журналістика

Видавнича справа та редагування

Середня освіта

Фізична культура

Творчий конкурс

Мотиваційний лист (підвантажується в електронний кабінет вступника при подачі документів)

Середня освіта

Музичне мистецтво

Середня освіта

Образотворче мистецтво

Дизайн

Дизайн

Хореографія

Хореографія

Право

Право

Мотиваційний лист (підвантажується в електронний кабінет вступника при подачі документів)