Перелік вступних іспитів

Фаховий коледж "Універсум"

Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

здійснює підготовку фахівців

за освітньо-професійним ступенем

«Фаховий молодший бакалавр»

на основі базової загальної середньої освіти за кошти місцевого бюджету, а також фізичних або юридичних осіб

Вступні екзамени з 14 по 22 липня 2024 року

 

Спеціальності фахового молодшого бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)

Перелік вступних екзаменів,

творчих конкурсів

дошкільна освіта

дошкільна освіта

Cпівбесіда з української мови (дистанційно)

Мотиваційний лист

(підвантажується в електронний кабінет вступника при подачі документів)

початкова освіта

початкова освіта

журналістика

видавнича справа та редагування

фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок

фінанси і кредит

менеджмент

організація виробництва

соціальна робота

соціальна педагогіка

середня освіта

музичне мистецтво

Творчий конкурс

Мотиваційний лист

(підвантажується в електронний кабінет вступника при подачі документів)

середня освіта

образотворче мистецтво

дизайн

графічний дизайн

хореографія

хореографія

середня освіта

фізична культура

право

право

Мотиваційний лист

(підвантажується в електронний кабінет вступника при подачі документів)