Доуніверситетська підготовка

Курси доуніверситетської підготовки допомагають слухачам актуалізувати й удосконалити знання, набуті в загальноосвітніх середніх навчальних закладах з таких дисциплін: українська мова, математика, історія України, біологія, рисунок.

Навчання на підготовчих курсах проводяться в позаурочний час. Набір груп відбувається з жовтня до 1 лютого поточного навчального року.

Робота підготовчих курсів організується на підставі наказу ректора Університету та Положення про курси доуніверситетської підготовки абітурієнтів Київського Університету імені Бориса Грінченка.

Підготовка здійснюється на основі розроблених і затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних програм, контрольних заходів та критеріїв оцінювання знань.

У своїй роботі сектор підготовчих курсів спирається на циклові комісії математичних, суспільних та гуманітарних наук, працює у тісній взаємодії зі всіма підрозділами та службами Університету.

Основними критеріями навчання на підготовчих курсах є визначення рівня знань слухача, який повинен задовольняти вимогам вступного випробування, його спроможність успішно засвоювати програмний матеріали.

Навчання на курсах допомагає слухачам безпосередньо наблизитися до вимог, що ставляться під час вступного випробування, виробляє вміння творчо оперувати своїми знаннями, дає змогу переконатися в слушності вибору професії, формує морально-вольові якості майбутніх студентів.

Щорічно підготовчі курси довузівської підготовки випускають до 100 слухачів, серед яких майже 92% позитивно складають вступні іспити, до 78% – витримують конкурсний відбір і стають студентами Фахового коледжу "Універсум" Київського університету імені Бориса Грінченка.

Це свідчить про добре налагоджену роботу курсів та висококваліфікований підбір викладачів, які працюють на підготовчих курсах. Для підготовки слухачів залучаються найдосвідченіші викладачі коледжу, які беруть активну участь у роботі предметних комісій, досконало володіють навчальним матеріалом та мають власні наробки й методики викладання фахових дисциплін.

Підготовка слухачів здійснюється на умовах укладеного договору та повного відшкодування витрат за навчання.

Для подачі документів обов’язково необхідна присутність слухача та одного з батьків (опікуна).

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 044-296-05-12

 

Доуніверситетська пі...
Доуніверситетська підготовка з Математики
Доуніверситетська пі...
Доуніверситетська підготовка з Математики
Доуніверситетська пі...
Доуніверситетська підготовка з Математики
Доуніверситетська пі...
Доуніверситетська підготовка з Математики
Доуніверситетська пі...
Доуніверситетська підготовка з Математики
Доуніверситетська пі...
Доуніверситетська підготовка з Математики
Доуніверситетська пі...
Доуніверситетська підготовка з Математики