Доуніверситетська підготовка

Курси підготовки до вступу допомагають майбутнім абітурієнтам актуалізувати й удосконалити знання з української мови та рисунку, набуті в загальноосвітніх навчальних закладах та художніх школах.

Навчання на підготовчих курсах проводиться в позаурочний час. Набір груп відбувається з жовтня до 1 лютого поточного навчального року.

Робота підготовчих курсів організовується на підставі наказу ректора Університету та Положення про курси доуніверситетської підготовки абітурієнтів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Підготовка здійснюється на основі розроблених і затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних програм, контрольних заходів та критеріїв оцінювання знань.

У своїй роботі підготовчі курси спираються на циклові комісії з видавничої справи, культури та української філології й образотворчого мистецтва та дизайну, працюють у тісній взаємодії з усіма підрозділами та службами Університету.

Основними критеріями навчання на підготовчих курсах є визначення рівня знань майбутнього абітурієнта, які повинні відповідати вимогам вступного випробування, його спроможності успішно засвоювати програмний матеріал.

Навчання на курсах допомагає майбутнім абітурієнтам безпосередньо наблизитися до вимог, що ставляться під час вступного випробування, виробляє вміння творчо оперувати своїми знаннями, дає змогу переконатися в слушності вибору професії, формує морально-вольові якості.

Щорічно підготовчі курси випускають до 100 слухачів, серед яких майже 92% позитивно складають вступні іспити, до 78% – витримують конкурсний відбір і стають студентами Фахового коледжу "Універсум" Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Це свідчить про добре налагоджену роботу курсів та висококваліфікований підбір викладачів, які працюють на підготовчих курсах, до роботи яких залучаються найдосвідченіші викладачі коледжу, які досконало володіють навчальним матеріалом та мають власні наробки й методики викладання фахових дисциплін.

Підготовка слухачів здійснюється на умовах укладеного договору.

Для подачі документів обов’язково необхідна присутність слухача та одного з батьків (опікуна).

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 

044-296-05-12