Рейтингові списки

Рейтингові списки (на базі базової загальої середньої освіти) 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

Спеціальність 022 Дизайн

Спеціальність 024 Хореографія

Спеціальність 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування)

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Спеціальність 073 Менеджмент (Організація виробництва)

Спеціальність 231 Соціальна робота (Cоціальна педагогіка)

Рейтингові списки (на базі повної загальної середньої освіти)

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Спеціальність 081 Право