Перелік спеціальностей

             

Галузь знань

Спеціальність

Предметна спеціалізація, освітньо-професійна програма

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

Початкова освіта

014 Середня освіта

Фізична культура

014 Середня освіта

Музичне мистецтво

014 Середня освіта

Образотворче мистецтво

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

024 Хореографія

Хореографія

06 Журналістика

061Журналістика

Видавнича справа та редагування

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Організація виробництва

08 Право

081 Право

Право

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна педагогіка