Рейтинг успішності студентів

І курс

За державним замовленням

За кошти фізичних осіб


ІІ курс

За державним замовленням

За кошти фізичних осіб


ІІІ курс

За державним замовленням

За кошти фізичних осіб