Рейтинг успішності студентів

І курс

За державним замовленням

За кошти фізичних осіб


ІІ курс

За державним замовленням

За кошти фізичних осіб


ІІІ курс

За державним замовленням

За кошти фізичних осіб


IV курс

За державним замовленням

За кошти фізичних осіб