Про комісію

Склад циклової комісії 

ryabokon2

 

Рябоконь Юлія Станіславівна

Посада: голова циклової комісії, викладач

Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В.Гоголя, вчитель історії та правознавства; Киівський університет імені Бориса Грінченка, 2021 р., спеціальність: публічне управління та адмініструванння (магістратура)

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: історія України, всесвітня історія, мистецтво

Коло наукових інтересів: використання міжпредметних зв’язків на уроках, історія ЄС

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тарасюк Алла Юріївна
Посада:
 викладач
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016 р. 
Кваліфікація:
 спеціаліст першої категорії
Викладає дисципліни:  організація судових та правоохоронних органів, цивільний процес, аграрне право
Коло наукових інтересів:
 судоустрій сучасної України

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бацук Ольга Петрівна

Посада: викладач

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, вчитель історії та правознавства

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: громадянська освіта, мистецтво, історія України, методика навчання галузі "громадянська та історична освіта"

Нагороди: грамота КМДА

Коло наукових інтересів: проблема геноциду в світовій історії. Історія та трагедія Голокосту.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

noc4

Нос Наталія Миколаївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач

Освіта: У 2010 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність "Філософія", кваліфікація: магістр філософії; науковий співробітник; викладач філософських дисциплін у вищому навчальному закладі; практичний психолог у закладах освіти.

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: викладає дисципліни:  філософія, основи філософських знань та логіка

Коло наукових інтересів: ціннісний вимір герменевтичної методології в концептуальному просторі культурологічного дискурсу

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

moskalenko3

 

Москаленко Олександр Анатолійович

Посада: викладач

Освіта: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка, вчитель історії та правознавства. Навчається в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка (кафедра історії України)

Кваліфікація: спеціаліст першої категорії

Викладає дисципліни: історія України, історія української культури

Коло наукових інтересів: соціокультурний портрет педагогів класичних і реальних гімназій та прогімназій Києва (1864-1914 рр.)

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

grushenko3

 

Грищенко Леонід Володимирович

Посада: викладач

Освіта: Українська академія внутрішніх справ, юрист; Інститут економіки та права «Крок», фахівець з інтелектуальної власності. 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: теорія держави і права, адміністративне і господарське право, міжнародне право, кримінальний процес, житлове право,цивільне право, цивільне і сімейне право, судочинство в господарських судах, нотаріат в Україні, соціально правове забезпечення

Коло наукових інтересів: система юридичної освіти в умовах підготовки фахового молодшого бакалавра

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Складан Андрій Анатолійович

 

Складан Андрій Анатолійович
Посада: викладач
Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Кваліфікація: спеціаліст другої категорії
Викладає дисципліни: основи філософських знань, культурологія, етика ділового спілкування, соціологія
Коло наукових інтересів: сучасна релігійна ситуація в Україні

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Казаков Олександр Олексійович

 

Казаков Олександр Олексійович
Посада: викладач
Освіта: Київський державний педагогічний інститут імені М.Драгоманова

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доцент

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії,

Викладає дисципліни: всесвітня історія, історія України
Коло наукових інтересів: історія країн Європи та США в ХХ ст.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Березовська Майя Григорівна
Посада: викладач
Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, вчитель історії та правознавства
Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті, юрист
Кваліфікація: спеціаліст першої категорії
Викладає дисципліни: діловодство в юридичній практиці, основи римського права, мистецтво, історія України

Коло наукових інтересів: відеопроєкт – як вид інноваційної діяльності. Київ туристичний кінця ХІХ-початку ХХ століття.
Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

lusii2 

 

Луцій Оксана Олександрівна 
Посада: викладач
Освіта: Київський національний торговельно-економічний університет
Кваліфікація: спеціаліст
Викладає дисципліни: конституційне право України, конституційне право зарубіжних країн, юридична деонтологія, екологічне право, трудове право, фінансове право, комерційне право, основи соціально-правового захисту особистості, право соціального забезпечення, архівознавство, вступ до спеціальності.
Коло суспільних інтересів: проблеми реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття 
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
lusenko1

Лисенко Оксана Василівна

Освіта: Національна академія внутрішніх справ 1999, Національна академія управління при Президентові України 2015 рік
Кваліфікація:  спеціаліст другої категорії
Викладає дисципліни: кримінальне право України
Коло наукових інтересів: адвокатура та адвокатська діяльність
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 Викладачі циклової комісії суспільних дисциплін забезпечують викладання:

Суспільнідисципліни Правові дисципліни
 • історія України
 • всесвітня історії
 • соціологія
 • громадянська освіта
 • мистецтво
 • історія української культури
 • людина у сучасному соціумі
 • філософія
 • основи філософських знань
 • києвознавство
 • логіка
 • правознавство
 • юридична деонтологія
 • теорія держави і права
 • конституційне право України
 • історія держави і права України
 • історія держави і права зарубіжних країн
 • трудове право
 • цивільне право
 • адміністративне право
 • сімейне право
 • основи римського права
 • нотаріат в Україні
 • право соціального забезпечення
 • кримінальне право
 • сімейне право
 • екологічне право
 • аграрне право
 • фінансове право
 • житлове право
 • цивільний процес
 • кримінальний процес
 • судочинство в господарських судах
 • організація судових та правоохоронних органів
 • конституційне право зарубіжних країн
 • міжнародне право
 • архівознавство
 • основи соціально-правового захисту особистості
 • правове регулювання в галузі освіти
 • нотаріат в України
 • соціально-правове забезпечення населення
 • діловодство в юридичній практиці

 

З усіх дисциплін викладачами розроблені робочі програми навчальних дисциплін для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" та освітньо-професійним ступенем «фаховий молодий бакалавр».
У відповідності до робочих програм підготовлено навчально-методичне забезпечення, яке включає: лекції, плани семінарських занять, теми для самостійного опрацювання студентів, завдання для семестрових та модульних контрольних робіт, тестові завдання для тематичного обліку знань, питання для проведення диференційованих заліків та семестрових екзаменів, методичні поради для студентів. Кожний навчально-методичний комплекс забезпечений наочністю (ілюстрації, фотографії, таблиці, схеми, презентації Power Point).
Під час навчальних занять викладачі широко користуються технічними засобами навчання:
• комп'ютерною технікою, за допомогою якої відтворюють на інтерактивній дошці схеми-презентації, педагогічні програмні засоби, електронні варіанти навчально-методичного забезпечення;
• аудіовізуальною технікою, за допомогою якої демонструють відеозаписи навчальних фільмів, політичних та інформаційно-аналітичних передач.
Значну увагу приділяють викладачі ЦК позанавчальній науково-пошуковій та виховній роботі.
Викладачі Мусіяченко О.С. та Березовська М.Г. керують роботою наукового гуртка «Лабіринт», метою якого є об’єднання студентів коледжу, які прагнуть удосконалити свої знання у царині суспільних наук, розвивати свій інтелект, ерудицію, набувати вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності та просто цікаво провести час.

Постійне підвищення свого професійного рівня – ось одне із гасел ЦК суспільних дисциплін і правознавства.