Для осіб з особливими потребами

Питання підтримки студентів з інвалідністю є одним із пріоритетних в освітній діяльності Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Стратегія Університету – забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти всім бажаючим, незалежно від стану їхнього здоров’я.

Для врахування потреб студентів та надання їм додаткової підтримки у Фаховому коледжі «Універсум» було створено всі умови для навчання студентів з інвалідністю: пандуси, ліфт, аудиторії, актова зала, широкі коридори, стадіон та інші ресурси.

Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами
Для осіб з особливими потребам...
Для осіб з особливими потребами