Практика

Бази практики і вимоги до них

Методичні вказівки та рекомендації щодо проходження практики студентами Фахового коледжу «Універсум» 

Медичні документи для практики