На допомогу студенту

Матеріали для підготовки до іспиту з математики (1 курс)

Числа та дії над ними. Алгебраїчні вирази

Функції, властивості функцій

Триногометричні функції та рівняння

Степенева, показникова, логарифмічна функція

Планіметрія

Вектори і координати

Стереометрія

Матеріали для підготовки до іспиту з математики (2 курс)

Числа та дії над ними. Алгебраїчні вирази

Функції, властивості функцій

Триногометричні функції та рівняння

Степенева, показникова, логарифмічна функція

Похідна

Первісна. Інтеграл

Комбінаторика. Теорія ймовірностей

Планіметрія

Вектори і координати

Стереометрія

Для студентів спеціальності "Початкова освіта"

Самостійна робота 2

Для студентів першого курсу з дисципліни "Математика" (завдання для самостійного виконання)

Функції

Тригонометрія

Заочна олімпіада

Стереометрія Питання

Вектори питання

Вектори завдання

Многогранники і тіла обертання

Побудова графіків тригонометричних функцій

Контрольна робота з теми "Тригонометричні функції та рівняння"

Контрольна робота з теми "Розв'язування паніметричних задач"

Контрольна робота з теми "Дробово-раціональні та ірраціональні вирази. Степені з цілим показником"

Для студентів другого курсу з дисципліни "Математика" (завдання для самостійного виконання)

Похідна

Об'єми

Заочна олімпіада 2 курс

Інтеграл

Ймовірність

Розрахункова робота "Інтеграл та його застосування"

Розрахункова робота "Похідна та її застосування"