Круглий стіл на тему: «Лексикографічна спадщина Б.Д.Грінченка»

13-го травня 2015 року відбулося засідання круглого столу на тему: «Лексикографічна спадщина Б.Д.Грінченка» за участі викладачів циклової комісії видавничої справи, культури та української філології Груздьової О.В. та Король Н.В., студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Видавнича справа».
«Словарь української мови» Б. Грінченка перевершує всі типи попередніх українських словників за обсягом свого реєстру, використанням джерел, складом і добором лексики, розробкою семантики, точністю й широтою документації та принципами певної нормалізації лексичного складу української мови.
Тож на засіданні обговорювалися питання щодо історії укладання та друку чотиритомного «Словаря української мови» Б.Д.Грінченка, його ролі в історії становлення та розвитку української лексикографії, особливостей побудови словникових статей. Представлені повідомлення засвідчили фаховий інтерес та потребу у подальшому поглибленні знань щодо означеної теми у майбутніх фахівців.