Відкрите заняття з української мови «Риторика як мистецтво»

24 грудня 2019 року в Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка зі студентами групи Всмс-1-19-4.Од відбулося відкрите заняття з української мови «Риторика як мистецтво».
Мета заходу - актуалізувати знання студентів про риторику як мистецтво і як науку; окреслити роль і місце риторики в античному світі, внесок, зроблений у розвиток риторики східними слов’янами; з’ясувати причини необхідності поновлення статусу риторики в сучасній Україні; з’ясувати особливості дотримання риторичних вимог до мовця у процесі висловлювання в різних життєвих ситуаціях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати вміння та навички брати участь у процесі комунікації і розуміти імідж оратора; розвивати навички володіння аудиторією, комунікативні вміння, навчати формувати професійний імідж; сприяти духовному розвитку студентів, прищеплювати бажання поглиблювати свої знання, формувати інформаційну, творчу, комунікативну компетентність.
Вдале використання різноманітних інтерактивних методів, комп’ютерних технологій сприяло плідній роботі студентів. Їх виступи з цікавими презентаціями дали можливість продемонструвати свої ораторські здібності, творчий підхід до вивчення теми. Студенти, демонструючи своє вміння працювати з аудиторію, виявили неабияку зацікавленість риторикою і бажання поглиблювати свої знання.
Модератор: викладач української мови та літератури Король Н.В.