Науковий лекторій в скарбниці мудрості і знань

22 березня 2017 р. студенти І-ІІІ курсів спеціальностей «Бібліотечна справа» та «Діловодство» під керівництвом викладача циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології О. А. Сірої відвідали Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського.
Під час наукового лекторію студенти І-ІІІ курсів спеціальностей «Бібліотечна справа» та «Діловодство» довідалися про історичні факти заснування та пріоритетні напрями розвитку Відділу стародруків та рідкісних видань, Відділу музичних фондів, Відділу образотворчих мистецтв.
З великим зацікавленням студенти прослухали лекцію «Історико-книгознавча характеристика стародруків та рідкісних видань» Ірини Олегівни Ціборовської-Римарович, провідного фахівця Відділу стародруків та рідкісних видань, старшого наукового співробітника, кандидата історичних наук. Ознайомилися з унікальним зібранням книжкових пам’яток світового рівня, зокрема побачили: Острозьку Біблію 1581 р., Стрятинський Служебник 1604 р., Требник Петра Могили 1646 р., Києво-Печерський Патерик 1702 р., «Книгу хронік» Г. Шеделя 1493 р., ілюстрований альбом із зображеннями європейських фортець та один із томів ботанічного атласу «Phytantoza iconographia» 1742 р., а також оглянули виставку, присвячену 100-й річниці Української революції 1917-1921 рр., яка репрезентувала друковані матеріали про різнобічну діяльність Української Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського, Директорії Української Народної Республіки.


Особливий інтерес у студентів викликала лекція Лариси Василівни Івченко, завідувача Відділу музичних фондів, кандидата мистецтвознавства, про «Українські нотні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та презентація виставки «Перші видання творів Миколи Лисенка у Болеслава Корейва», присвяченої 175-річчю від дня народження видатного українського композитора, диригента, піаніста, педагога, вченого-фольклориста, громадського діяча.


Про специфіку наукового бібліографічного опису та каталогізації образотворчих видань, особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у відділі образотворчих мистецтв розповіла Людмила Миколаївна Гутник, молодший науковий співробітник Відділу образотворчих мистецтв.
Неперевершеною була лекція Гліба Миколайовича Юхимця, завідувача Відділу образотворчих мистецтв, кандидата мистецтвознавства, доцента, про «Аркушеві образотворчі видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та презентація наукового каталогу «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень ХVІІ-ХІХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», який висвітлює історію формування, розкриває склад і зміст цінної колекції НБУВ, яка налічує 329 артефактів – кліше гравюр, виконаних українськими та закордонними граверами. Під час розповіді Гліб Миколайович зауважив, що це перше унікальне наукове видання, результат більш ніж десятирічної наполегливої дослідницької праці співробітників Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій, Відділу стародруків та рідкісних видань, Відділу кодикології та кодикографії, а також науковців, праці яких стали основою у роботі над каталогом.
Під час лекції «Джерела середньовічної релігійної філософії в «Треносі» М. Смотрицького», яку прочитав Віталій Щепанський, кандидат філософських наук, викладач кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія», студенти довідалися про унікальність таланту та філософської позиції Мелетія Смотрицького (1577-1633), а також про його сенсаційну полемічно-художню книгу «Тренос або плач Східної церкви», видану 1610 року у Вільно під псевдонімом Теофіл Ортолог.
Програма лекторію була дуже насиченою, різноманітною та пізнавальною за змістом. Змістовні зустрічі та професійне спілкування збагатили студентів новими знаннями, ідеями, дали наснагу на навчання.
Адміністрація, викладачі Циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології і студенти Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка висловлюють щиру вдячність за активну і плідну співпрацю генеральному директору Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Володимиру Івановичу Попику, завідувачам відділів Наталії Петрівні Бондар, Ларисі Василівні Івченко, Глібу Миколайовичу Юхимцю та колективу співробітників їх відділів.