Гостьовий семінар з елементами тренінгу на тему «Толерантність як детермінанта моральності педагога: наукові підходи та практичне втілення»

22.11.2017 року за сприянням ЦК з педагогічної освіти (відповідальний: Потоцька Ю.В.) та ЦК суспільних дисциплін і правознавства (відповідальний: Рябоконь Ю.С.) у рамках предмету «Людина і світ» відбувся гостьовий семінар з елементами тренінгу, який підготували члени наукового гуртка «Калейдоскоп» для студентів груп ДОмс-1-16-3.ОД та ДОмс-2-16-3.ОД на тему «Толерантність як детермінанта моральності педагога: наукові підходи та практичне втілення». 
Вивчення толерантності в контексті педагогічного процесу, у міжособистісних відносинах і стосовно професійної сфери діяльності досить актуальні в сучасних умовах. Тим більше, що модернізація сфери освіти вимагає від її фахівців умінь і навичок будувати свою професійну діяльність у полікультурному середовищі з урахуванням особливостей розвитку суспільства на засадах толерантності, на основі діалогу і співпраці, здатності і готовності враховувати особистісні та соціальні відмінності суб'єктів освіти.
Під час заняття студентами-науковцями було розглянуто наукові підходи до визначення поняття «толерантність». Ігрові та інтерактивні вправи стали влучним доповненням до наукової складової заходу. Без толерантної особистості вихователя, вчителя неможливо формування толерантних установок і у дітей, оскільки одним з тих, хто може впливати на формування у них толерантної свідомості, виступає толерантний педагог, відповідно проблема підготовки педагогічних кадрів та формування у студентів, майбутніх педагогів, толерантної свідомості має першочергове значення.