Відкрите заняття з математики "Первісна. Основна властивість первісної"

16.03.2013р. викладач-методист Марченко Тетяна Іванівна провела відкрите заняття з математики «Первісна. Основна властивість первісної»

Інтерактивна лекція розпочалася з актуалізації опорних знань з використанням інтерактивного програмно-технологічного комплексу SMART Board. Повторення похідної супроводжувалося динамічними зображеннями на екрані, виконання вправ на знаходження похідної з усним коментуванням та записом відповідей на SMART Board доповнювалося засобами швидкої перевірки правильності розв’язання. Після повторення геометричного і фізичного змісту похідної, студенти з легкістю сформулювали обернені задачі, які потребували введення нового поняття. Для формування нових знань були використані сторінки з теоретичним матеріалом і іллюстраціями та інтерактивними засобами, які давали можливість відкривати і приховувати матеріал, відеофрагмент з поясненням застосування правил інтегрування та формул. Вправи на знаходження первісних записувалися на SMART Board. Для усвідомлення та закріплення вивченого матеріалу були використані «конструктор уроку» та колекція інтерактивних об’єктів LAT 2.0, створена з використанням Flash-технологій, що сприяло підтриманню стійкої уваги студентів, активній співпраці викладача і студентів.