Психологічний тренінг «Комунікативна компетентність студента як майбутнього фахівця»

IMG 085616   травня 2015 року
Університетський коледж
м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 16

 

 

 

16 травня 2015 року викладачем циклової комісії педагогічної освіти Винар В.І для студентів ІІІ курсу спеціальності «Дизайн» було проведено психологічний тренінг «Комунікативна компетентність студента як майбутнього фахівця», основна мета якого - структурувати знання студентів про використання ефективних технік спілкування в майбутній професійній діяльності, ознайомити їх з типологією особистості як інструментом побудови професійних стосунків з клієнтом в роботі дизайнера.
Завдання тренінгу:
1. Відпрацювати з учасниками тренінгу основні правила та алгоритми технік спілкування з клієнтом.
2. Ознайомитись з типологією особистості та типологією поведінки клієнтів при взаємодії та спілкуванні в процесі професійної діяльності.
3. З допомогою психодіагностики визначити свій основний тип поведінки при взаємодії з іншими.
Тренінг був спрямований на ознайомлення та розвиток комунікативних навичок і вмінь, на засвоєння основних правил та особливостей алгоритму технік спілкування з клієнтом.
В процесі роботи було уточнено і розкрито поняття спілкування та його особливості в роботі дизайнера. Також під час тренінгу було акцентовано увагу на такі питання як:
• особливості алгоритму проведення бесіди, 
• уміння розуміти та використовувати інформацію вербальної і невербальної мови в процесі спілкування,
• використання технік та прийомів активного слухання, 
• уміння ставити відкриті та уточнюючі запитання,
• алгоритм дій на етапі вияву потреб клієнта,
• створення позитивної атмосфери в процесі спілкування.
Учасники тренінгу мали змогу за допомогою психодіагностики визначити свій основний тип поведінки при взаємодії з іншими, зрозуміти типологію своєї особистості та особистості клієнта. Студентам вдалось долучитись до вивчення психологічних технік та на практиці застосувати набуті знання в процесі проведення бесіди (інтерв’ю) в ролі клієнта та дизайнера-консультанта.
Проведення тренінгу засвідчило розуміння актуальності якісного обслуговування та необхідності проведення професійної діяльності, опираючись на принципи відкритості, ввічливості та відповідальності. Все це викликало інтерес майбутніх фахівців з дизайну щодо розвитку власної професійної ідентичності та використання психологічних знань в практичній діяльності.