Науково-методичний семінар з питань ступеневої підготовки молодших спеціалістів

IMG 085604   грудня 2014 року
Університетський коледж
м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 16

 

 

 

03 грудня 2014 року на базі Університетського коледжу відбувся науково-методичний семінар з питань ступеневої підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки 0303 «Журналістика та інформація» спеціальності 5.03030301 «Видавнича справа та редагування».

У семінарі взяли участь проректор з науково-методичної та навчальної роботи Жильцов О.Б. (кандидат педагогічних наук, доцент), директор Університетського коледжу Братко М.В. (кандидат педагогічних наук, доцент), заступник директора Гуманітарного Інституту Єременко О.В. (доктор філологічних наук, професор) та заступник директора Гейхман З.Л. (викладач-методист вищої категорії), завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Горбенко Г.В. (кандидат педагогічних наук), голова циклової комісії з видавничої справи, культури та української філології Університетського коледжу Соловець Л.О. (кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, викладач-методист вищої категорії), а також викладачі Гуманітарного інституту Масімова Л.Г. (кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент), Полковенко Т.В. (кандидат філологічних наук, доцент), Ярошенко Р.В. (кандидат філологічних наук), Тишкевич К.І. (старший викладач) та викладачі коледжу, які здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців з видавничої справи та редагування.