Вітаємо викладача циклової комісії музики і хореографії Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка Рахманову Оксану Кахрамонівну із захистом кандидатської дисертації!

Щиро вітаємо викладача циклової комісії музики і хореографії Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка Рахманову Оксану Кахрамонівну із захистом кандидатської дисертації!
Тема дисертаційного дослідження: "Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва". Науковий керівник - Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.
Захист відбувся в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.
Бажаємо майбутніх наукових досягнень!