Вітаємо з успішним захистом дисертації!

IMG 085602   листопада 2016 року
Університетський коледж
м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 16

 

 

 

02 листопада 2016 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти викладача коледжу Руденко Ніни Миколаївни на тему «Підготовка майбутніх вчителів школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики». Науковий керівник Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.