Студентська наукова конференція «Хмарні технології в освіті»

IMG 085619   травня 2016 року
Університетський коледж
м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 16

 

 

 

19 травня 2016 року в Університетському коледжі відбулася студентська наукова конференція «Хмарні технології в освіті».
Мета заходу: здійснення студентами самостійного дослідження щодо використання хмарних технологій в освіті; ознайомлення учасників конференції з особливостями, призначенням і можливостями використання хмарних технологій в навчальному процесі, з сучасними ресурсами, які дозволяють поліпшити організацію підготовки до занять та їх проведення; окреслення перспективних напрямків розвитку системи освіти з використанням сучасних веб-орієнтованих технологій глобальної мережі Інтернет; розвиток навички публічного виступу та створення наукового повідомлення.
Сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому процесі, що використовується в сучасному світі, є хмарні сервіси. 
Тому упродовж навчального року дослідженням питання організації навчальної діяльності з використанням хмарних технологій активно займалися студенти І-ІІ курсів під керівництвом Гладун М.А. (викладач інформатики, аспірат кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін), Станжур Т.Г. та Дудник О.В. (викладачі інформатики, керівники студентського наукового гуртка «Bibliosoft»).
Теми доповідей:
1. Хмарні технології в галузі освіти.
2. Від сервісів Web2.0 до Web3.0.
3. Загрози глобальної мережі Інтернет.
4. Google–диск.
5. Створення бази навчальних відео.
6. Онлайн-сервіси в навчальному процесі.
7. Хмарні технології в проектуванні.
8. Wiki. Словник термінів з хмарних технологій.
9. MS Office 365.
10. Сервіс Prezi.
Виступи доповідачів однозначно засвідчують, що впровадження в навчальний процес «хмарних обчислень» є рішенням сучасних проблем комп'ютеризації освіти.