Науково-методичний онлайн-семінар «Мистецька освіта ХХІ ст.»

19 травня 2020 року 0 14.00 в рамках Фестивалю науки відбудеться науково-методичний онлайн-семінар «Мистецька освіта ХХІ ст.» для студентів І-ІV курсів спеціальності «Музичне мистецтво».

Посилання на захід: meet.google.com/obs-kqcv-mgj (платформа Hangouts Meet).

Мета заходу: узагальнення та характеристика результатів теоретичних пошуків та практичного досвіду молодих науковців в теорії і історії мистецької освіти; активізація науково-дослідницької діяльності студентів в умовах світових глобалізаційних процесів та інтеграції вітчизняної освіти до світового освітнього простору; популяризація впровадження передового інноваційного педагогічного досвіду в практику мистецької освіти; аналіз та характеристика актуальних проблем сучасної мистецької освіти ХХІ ст.

Модератор: викладач циклової комісії музики і хореографії, канд. пед. наук.,О.К. Рахманова.