До уваги абітурієнтів

Сьогодні Університетським коледжем оприлюднено рейтингові списки вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти (9 клас).
Посилання: http://uk.kubg.edu.ua/inf…/vstupnikam/rejtingovi-spiski.html
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2) формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією із повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття ОКР молодшого спеціаліста за регіональним замовленням.
Відповідно, коледж має змінити статуси заяв вступників у Єдиній державній електронній базі з питань освіти зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано на бюджет» не пізніше 12:00 години 23 липня.
Рейтингові списки вступників із новими статусами будуть оприлюднені на сайті Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» після наступного оновлення, яке відбудеться близько 14.00 години 23 липня.
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подати особисто оригінали документів до приймальної (відбіркової) комісії закладу вищої освіти) не пізніше 12:00 години 27 липня.
Зарахування вступників за державним замовленням відбудеться не пізніше 18:00 год 29 липня. Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт) відбудеться не пізніше 01 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня.
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на контракт на основі базової загальної середньої освіти, буде здійснено не пізніше 06 серпня 2019 року.