Конкурс інструментально-виконавської майстерності CAPRICCO