Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»

12.04.2023 р. в рамках Декади циклової комісії з педагогічної освіти було проведено зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати» для студентів спеціальностей "013 Початкова освіта" та "012 Дошкільна освіта". Під час зустрічі було наголошено на тому, що мовленнєвий розвиток дитини є одним із важливих чинників ста­новлення осо­бис­тості в дитинстві. Рівень роз­витку мовлення визначає рі­вень сфор­мо­ва­ності соціальних і пізнаваль­них досягнень малюка, його потреб та інте­ресів, знань, умінь і навичок. Студенти зробили висновок, що навчання за методикою Л.Шелестової не лише гарантує якісне підвищення рівня сформованості уявлень дітей про навколишній світ, а й забезпечує комфортний психологічний клімат і абсолютну зацікавленість дітей. Таким чином, навчальний процес є ефективним, цікавим і сповненим яскравими барвами дитинства.
Зустріч відбулася за ініціативи Олени ДАНІШ, голови Ради роботодавців Фахового коледжу «Універсум».
Модератор заходу: Альона ДОЦЕНКО, голова циклової комісії з педагогічної освіти.

Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»
Зустріч з Людмилою Шелестовою,...
Зустріч з Людмилою Шелестовою, автором методики раннього читання «Вчимося читати»