Проходження навчальної соціально-педагогічної (спеціалізованої) практики

З 9 березня по 4 квітня 2021 року студенти 3 курсу спеціальності «Соціальна робота» проходили навчальну соціально-педагогічну (спеціалізовану) практику на базі комунального закладу дошкільної освіти «Центр розвитку дитини «Я+сім’я», в якому методистом є Чечко Тетяна Миколаївна – член Ради роботодавців Фахового коледжу «Універсум».

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань,  удосконалення студентами особливостей професійної діяльності соціального педагога, формування професійних компетентностей, професійних рис особистості майбутнього соціального педагога, виконання студентами професійних обов’язків соціального педагога, адаптація до майбутньої професії, розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів.

За період проходження практики студенти спостерігали за роботою психологів з дітьми з різними нозологіями; дізнались про особливості здійснення терапії для дітей із ЗПР, розладами аутичного спектру та синдромом Дауна; проводили власні заняття під наглядом спеціалістів центру. Розширили свої знання про каністерапію та її позитивний вплив на розвиток дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Проходження практики на базі центру залишило по собі приємні враження, студенти задоволені її результатами.

Модератори  практики - викладачі  циклової комісії з педагогічної освіти Альона Доценко та Марина Репка.

Проходження навчальної соціаль...
Проходження навчальної соціально-педагогічної (спеціалізованої) практики
Проходження навчальної соціаль...
Проходження навчальної соціально-педагогічної (спеціалізованої) практики
Проходження навчальної соціаль...
Проходження навчальної соціально-педагогічної (спеціалізованої) практики
Проходження навчальної соціаль...
Проходження навчальної соціально-педагогічної (спеціалізованої) практики