Статті у науково-методичних та методичних виданнях викладачів Коледжу

Збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції

"Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів"

 1. Перевертун О., Галич Я. Дослідження читацьких інтересів студентів під час війни: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 35 — 40.
 2. Ловейко Т., Грабарчук В. Засоби впливу пропаганди на суспільну свідомість: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 50 — 55.
 3. Груздьова О., Завальнюк А. Специфіка роботи українських видавництв в умовах воєнного стану: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 58 — 63.
 4. Перевертун О., Іванова К. Самопрезентація підлітків у реальному та віртуальному світі: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 75 — 79.
 5. Перевертун О., Кукшина М. Узагальнення образу молоді дев’яностих років у романі Любка Дереша «Поклоніння ящірці»: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 91 — 98.
 6. Груздьова О., Кукшина М. Особливості функціонування української тележурналістики в умовах воєнного стану: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 98 — 102.
 7. Перевертун О., Олійник О. Причини і форми булінгу в повісті Алевтіни Шавлач «Пампуха»: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 129 — 134.
 8. Кашуба Н., Полякова Е. Розвиток мовлення учнів початкових класів на уроках навчання грамоти за допомогою використання інтерактивних засобів навчання: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 153 — 157.
 9. Горніцька А., Прокопенко М.-С. Використання на уроках літературного читання онлайнових інструментів та мобільних додатків формувального оцінювання: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 157 — 161.
 10. Ловейко Т., Рудневський О. Діахронічний аналіз поширеності топоніма «Україна» у світовому медійному просторі: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 161 — 169.
 11. Горніцька А., Сурду Ф. Метод проєктів на уроках літературного читання в початкових класах: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 172 — 175.
 12. Кашуба Н., Трохименко А. Нетрадиційні методики навчання читанню:збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 187 — 191.
 13. Горніцька А., Шкода М. Використання на уроках літературного читання інтерактивних методів навчання (метод Уолта Діснея): збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 203 — 207.
 14. Кифенко А., Витівська В.  Особливості художньо-вольового впливу диригента в процесі репетиційної роботи з дитячим хоровим колективом: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 26 — 31.
 15. Кифенко А., Комарова І. Інструментальне музикування як засіб розвитку музичних і творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 83 — 87.
 16. Кошіль О. П., Мінченко А.О. Особливості використання методу проєктів на уроках образотворчого мистецтва: збірник матеріалів студентської науково-практичної онлайн-конференції “Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів”. Київ, 26 травня / Київський університет імені Бориса Грінченка Фаховий коледж “Універсум”, Київ, 2022. С. 175 — 179.
 17. Глухенька Л.М., Орлова О.В. Особливості застосування Інтернет-ресурсів при викладанні предметів природничого циклу під час дистанційного навчання // Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісний підхід до підготовки фахівців економічного та технічного профілю у ЗФПО»,  03 листопада 2022 р.  Київ.
 18. Остертаг А.І., Кравченко Н.В. Використання методу фасилітації при вивченні природничих дисциплін//Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 13 травня, 2022 р. стор. 413-416 
 19. Сопова, Дана Олегівна (2022) Порушення принципів академічної доброчесності студентами та їхнє сприйняття наслідків недоброчесних дій Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи. Збірник тез доповідей. с. 26-28. 

 20. Сопова, Дана Олегівна (2022) Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині С.Ф. Русової The ХХXV International Scientific and Practical Conference «Science, development and the latest development trends», September 06 – 09, 2022, Paris, France с. 271-273   

 21. Казіміренко, О.  (2022). Олена Казіміренко. Популяризація української історії через проєкти студентів спеціалізації «Графічний дизайн». Грінченко – Сетон міжнародний журнал молодих науковців, 4(4), 116–124

 22. Дєточка О.М.  «Особливості формотворення тонкокерамічних чайників Британії другої половини XVII – першої половини XIX століть». Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 51. 2022 р. с. 110 - 117

 23. Шеменьова Ю.В. Образотворче мистецтво як наука в освітній програмі середньої школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні практики наукової освіти» (Київ, 8–11 грудня 2021 р.). Київ: Інститут обдарованої дитини  НАПН України, 2021. С. 542–543.

 24. Кошіль О.  Моделювання процесу підготовки майбутнього вихователя до проєктної діяльності в закладі дошкільної освіти в умовах Фахового коледжу «Універсум». Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції ―Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи‖. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 71-74.

 25. Кошіль О. Особливості застосування технологій коучингу та тьюторингу в процесі підготовки майбутніх вихователів ЗДО до професійної діяльності. Інноваційні технології в дошкільній освіті - 2022: Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав, 14–15 квітня 2022 р.) / за заг. ред. Л.О. Калмикової. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 2022. 142 с. (Електронний збірник). С. 48-52.

 26. Кифенко А., Голян Х Специфіка роботи над  хоровими творами всенічної на заняттях навчального хорового колективу. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2022. Вип. 87. 241 с.

 27. Братко, Марія Василівна та Карлінська, Яніна Валеріївна (2022) Коучинг як сучасний метод навчання у системі фахової передвищої освіти Матеріали XXVII міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін", 1 (30). с. 215-220.

 28. Карлінська, Яніна Валеріївна та Петренко, Наталія Іванівна (2022) Внутрішній контроль як складова економічної безпеки Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції з економічних та гуманітарних питань. с. 10-12.

 29. Кифенко, Анна Миколаївна та Романова, Тетяна Вадимівна (2022) Особливості роботи з сакральними хоровими творами на заняттях навчально хорового колективу. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (2). с. 148-154