Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”

Відповідно до графіку освітнього процесу на 2023/2024 навчальний рік по цикловій комісії було проведено виробничу /технологічну/ практику студентів 4 курсу спеціальності «Графічний дизайн» з 06.11.2023р по 17.11.2023р.

Бази практики: для проходження практики студенти були направлені в наступні установи:  ТОВ “Колорофарб-Принт.

Основні види робіт, що провели студенти під час проходження практики (огляд літератури, збір та обробка фактичного матеріалу, підготовка наукової доповіді (статті) тощо) згідно з метою та завданнями даного виду практики підготовлено творчі композиції та макети для друку на чашках, статтю та презентацію для доповіді на конференції, виконано друк поліграфічної продукції безпосередньо в типографії, тематичні напрями досліджень: особливості підготовки макету для друку, друкарські процеси, види паперу, літературний добуток Бориса Грінченка та можливості його втілення в візуальній продукції.

Студенти, які були особливо відмічені комісією:

Мірослава ОРЖЕХОВСЬКА - активна творча позиція, висока професійна майстерність з поглибленим виконанням дослідницької роботи.

Загальні результати проходження практики студентами (кількість підготовлених під час проведення практики заходів, впроваджень, тощо).

Відповідність теми індивідуального завдання темі курсової або кваліфікаційної роботи.

Проходження виробничої/техноло...
Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”
Проходження виробничої/техноло...
Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”
Проходження виробничої/техноло...
Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”
Проходження виробничої/техноло...
Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”
Проходження виробничої/техноло...
Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”
Проходження виробничої/техноло...
Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”
Проходження виробничої/техноло...
Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”
Проходження виробничої/техноло...
Проходження виробничої/технологічної практики студентами 4 курсу спеціальності “Графічний дизайн”