Навчальна (пробна) практика студентів спеціальності "012 Дошкільна освіта"

У період з 26.04.2021р. по 09.05.2021р. студенти ІІ курсу спеціальності "012 Дошкільна освіта" проходили навчальну (пробну) практику в онлайн (дистанційному) форматі. Мета практики полягала в формуванні у студентів міцних переконань про роль дошкільного віку дитини для її подальшого розвитку, формування професійних навичок роботи з дітьми.

Завдання практики:

  • поглибити знання студентів про вікові особливості дошкільного віку, специфіку педагогічної роботи з дітьми;
  • познайомити зі змістом заходів у групах дошкільного віку ЗДО: загальнорозвиваючих, компенсаторних, оздоровчих та ін.
  • формування вміння вести записи спостережень, обробляти, узагальнювати отриману під час спостережень інформацію, повно і правильно відображати її в щоденнику практики.
  • формування умінь аналізу та оцінки освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, його відповідності програмним вимогам.
  • оволодіння студентами засобами елементарної діагностики індивідуальних особливостей дитини.

Усі студенти виконали всі завдання практики та отримали відповідні оцінки.

Керівники практики: Плугатар Людмила Олександрівна, Міщенко Віра Петрівна, Павлюк Юлія Андріївна, Сопова Дана Олегівна, Ігнатенко Алла Федорівна, Кубієвич Катерина Семенівна.

Навчальна (пробна) практика ст...
Навчальна (пробна) практика студентів спеціальності
Навчальна (пробна) практика ст...
Навчальна (пробна) практика студентів спеціальності
Навчальна (пробна) практика ст...
Навчальна (пробна) практика студентів спеціальності
Навчальна (пробна) практика ст...
Навчальна (пробна) практика студентів спеціальності
Навчальна (пробна) практика ст...
Навчальна (пробна) практика студентів спеціальності
Навчальна (пробна) практика ст...
Навчальна (пробна) практика студентів спеціальності