Виробнича практика студентів 4 курсу спеціальності 024 Хореографія

03.05.2021р. розпочалася виробнича практика студентів 4 курсу денної форми навчання зі спеціальності 024 Хореографія, групи ХОРмс-1-17-4.0д Фахового коледжу «Універсум» (Керівник практики: Курякова Ольга Олегівна, викладач циклової комісії музики і хореографії).

Під час настановної конференції студенти були ознайомлені з особливостями проходження виробничої практики, отримали завдання практики, ознайомились зі змістом, вимогами, обов’язками, порядком оформлення звітної документації та пройшли інструктаж з техніки безпеки.

prakt xor1