Відкрите заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «Business in different cultures»

17.11.2022 р. у Фаховому коледжі «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка відбулось відкрите заняття викладачки Якуш Ю.М. зі студентами другого курсу спеціальності «Організація виробництва» на тему «Business in different cultures».
На занятті розглядалися культурні аспекти ведення бізнесу в різних країнах світу. Підібрані завдання сприяли розширенню словникового запасу студентів та розвитку комунікативної компетенції. Під час заняття були використані різні форми роботи, що урізноманітнювало освітній процес. Викладачка застосовувала сучасні інформаційні технологій та інтерактивні форми роботи для активізації мовленнєвої діяльності студентів.

Відкрите заняття з іноземної м...
Відкрите заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «Business in different cultures»
Відкрите заняття з іноземної м...
Відкрите заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «Business in different cultures»
Відкрите заняття з іноземної м...
Відкрите заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «Business in different cultures»
Відкрите заняття з іноземної м...
Відкрите заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «Business in different cultures»
Відкрите заняття з іноземної м...
Відкрите заняття з іноземної мови за професійним спрямуванням на тему «Business in different cultures»